English (United States) Ελληνικά (Ελλάδα)
Τελευταία Ενημέρωση: 26/5/2018

Περί Ελευθεροτεκτονικής

Εισαγωγή

Η Ελευθεροτεκτονική είναι μία «τέχνη», η οποία μέσα από μία σειρά ψυχοδραματικών αναπαραστάσεων, που ακολουθούν παλαιούς και δοκιμασμένους τύπους και χρησιμοποιούν τις συνήθειες και τα εργαλεία των αρχαίων οικοδόμων ως αλληγορικούς οδηγούς, διδάσκει ηθικές και πνευματικές αξίες.

Η παγκόσμια αδελφότητα ανδρών, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις αξίες αυτές, ανήκουν στην Συντεχνία, δηλαδή μια οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και κανόνες. Αυτή η συγκεκριμένη δομή και οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι ίδιοι για όλους τους κανονικούς τέκτονες του κόσμου. Οι κανόνες αυτοί υπάρχουν, τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα (χειρόγραφα Regius και Cooke), και ευρίσκονται σε διάφορα χειρόγραφα ή έντυπα, που συνοπτικά αποκαλούνται Αρχαία Καθήκοντα και που μετεξελίχθησαν στα Οριοθέσια. Τα Οριοθέσια περιλαμβάνουν αρχές κοινά αποδεκτές και αμετάβλητες στο χρόνο. Με βάση αυτά και την τεκτονική παράδοση δημιουργήθηκαν τα Συντάγματα και οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία της Συντεχνίας.

Προσόντα μελών

Τα ουσιαστικά προσόντα για να γίνει κανείς δεκτός και να παραμείνει μέλος της Συντεχνίας είναι:         
1. Η πίστη προς ένα Υπέρτατο Ον, ως ελάχιστος κοινός τόπος αλήθειας, που μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ενός ηθικού τρόπου ζωής και την πνευματική αναζήτηση.   
2. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε άνδρες, ενήλικες (έχοντες συμπληρώσει το 21ο έτος), οποιασδήποτε φυλής ή θρησκείας, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και έχουν καλή φήμη. 

Οι τρείς Μεγάλες Αρχές

Η Ελευθεροτεκτονική επιδιώκει τα μέλη της να ακολουθούν τρείς Μεγάλες Αρχές:

Αδελφική Αγάπη:   Ο σωστός Ελευθεροτέκτων πρέπει όχι απλώς να ανέχεται αλλά να σέβεται όλες τις απόψεις και να συμπεριφέρεται με ευγένεια και κατανόηση προς όλους τους συνανθρώπους του.
Αγαθοεργία: Ο Ελευθεροτέκτων οφείλει να ενδιαφέρεται όχι μόνον για τους οικείους του αλλά για την κοινότητα γενικώτερα και για οποιονδήποτε έχει ανάγκη αρρωγής. Οφείλει να ασκεί την αγαθοεργία προσφέροντας είτε χρήματα είτε προσωπική εθελοντική εργασία.
Αλήθεια: Οι Ελευθεροτέκτονες αναζητούν την Αλήθεια, επιδιώκοντας να βρούν υψηλά ηθικά πρότυπα τα οποία σκοπεύουν και οι ίδιοι να μιμηθούν στην ζωή τους.

Ελευθεροτεκτονική και Θρησκεία

Η Ελευθεροτεκτονική δεν είναι ούτε Θρησκεία, ούτε υποκατάστατο της Θρησκείας. Το πρώτο ουσιαστικό προσόν που απαιτείται από τα μέλη της είναι η πίστη προς ένα Υπέρτατο Ον. Το γεγονός αυτό της επιτρέπει να είναι ανοικτή σε άνδρες διαφόρων Θρησκειών, από τους οποίους περιμένει να συνεχίσουν να ακολουθούν ο καθένας την δική του πίστη. Οι συζητήσεις επί θρησκευτικών θεμάτων είναι αυστηρά απαγορευμένες κατά τις τεκτονικές συνεδρίες.

Ελευθεροτεκτονική και κοινωνία

Η Συντεχνία απαιτεί από τα μέλη της να σέβονται απόλυτα τους νόμους της χώρας όπου ζουν και εργάζονται, και οι αρχές της Ελευθεροτεκτονικής τους ενθαρρύνουν να εκτελούν επιμελώς τα δημόσια και ιδιωτικά καθήκοντά τους. Η χρήση της Τεκτονικής ιδιότητος για την προώθηση προσωπικών ή επαγγελματικών συμφερόντων, του ιδίου του τέκτονος ή οποιουδήποτε άλλου, είναι σαφώς καταδικαστέα και αντίκειται στις υποχρεώσεις που ανέλαβε όταν έγινε μέλος. Το καθήκον του ως πολίτη πρέπει πάντοτε να υπερισχύει των υποχρεώσεών του προς άλλους τέκτονες. Κάθε δε προσπάθεια υπερασπίσεως άλλου τέκτονος ο οποίος προέβη σε παράνομες ή ανέντιμες πράξεις είναι αντίθετη προς τα διδάγματα της Ελευθεροτεκτονικής.

Ελευθεροτεκτονική και πολιτική

Η Ελευθεροτεκτονική δεν αναμιγνύεται στην πολιτική και όλες οι πολιτικές συζητήσεις απαγορεύονται στις συνεδρίες της.
 
Μυστικά
 
Η Συντεχνία δεν είναι μυστική εταιρεία, αλλά  οργάνωση φιλοσοφική-ερευνητική και αγαθοεργός. Δεν υπάρχουν μυστικά σε σχέση με τους σκοπούς και τις αρχές της. Τα μέλη της είναι ελεύθερα να αποκαλύψουν την ιδιότητά τους, οι Αρχές και τα Συντάγματά της είναι προσιτά στο κοινό. Όπως και πολλές άλλες οργανώσεις και μέσα στα πλαίσια των καλώς εννοουμένων δικαιωμάτων του πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία, θεωρεί ορισμένα από τα εσωτερικά της πράγματα ως ιδιωτικές υποθέσεις που αφορούν μόνο τα μέλη της.        
Τα μυστικά της Ελευθεροτεκτονικής σχετίζονται με παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης μεταξύ των μελών, που παραμένουν αναλλοίωτοι από χρόνου αμνημονεύτου και δεν περιέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή μηνύματα.


Copyright 1986-2018 - Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος